לחץ על כפתור BACK בדפדפן לחזור לאתר הזיכרון

דברים לזכר יולן על קברה הטרי מפי חתנה סלוין ברכפלד:

 

אמא,

 

 

אחרי 16 שנים את חוזרת להיות ביחד עם אבא ע"ה. כל החיים היית אישה מלאת מרץ ויצרניות. אם לשתי הבנות חנה וידידה, וסבתה לארבעת הנכדים אמיתי, איריס, טליה וגילה שעומדים היום במקום הזה עם הרבה צער בלב ללוות אותך למנוחת העולמים.

 

לכל בני המשפחה היית דמות מיוחדת ואהובה, במיוחד לנינים ולנינות שראו בך, הסבתא רבא כמו המלכה האם.

 

היית מורה ומפקחת שהעבירה את ידיעת מלאכת היד למאות מורות ותלמידות במסירות ובמקצועיות.

 

החיים שלך לא היו קלים ועברת מחלות קשות וניתוחים שהשאירו בך נכות ושיתוק. אבל בעקשנות רבה - שהיתה כמו סמל חייך - נלחמת עד הרגע האחרון לעצמאות שלא רצתה לקבל שום עזרה.

 

לבד, וביד אחד, הצלחת להתלבש, לבשל, לעשות כל עבודות הבית ועוד לאפות עוגות לאורחים.

 

בהרבה רצון וקשיחות, במחיר גבוה של קשיים נלחמת בעצמך ובאחרים כדי להוכיח כמה את חזקה ולא תלויה באף אחד.

 

ידוע לנו שעזרת לאנשים ניזקקים. עבדת בהתנדבות בבית חולים רמב"ם במשך שנים רבות ואת רוב הנסיעות, ועל אף הנכות והגיל, עשית באוטובוסים.

 

בגיל מבוגר הלכת ללמוד ציור ועם יד אחד הצלחת לעשות ציורים יפים שנתת במתנה לנכדים ולנינים.

 

סבתא יולן השאירה לנו דוגמה של כוח הרצון והגאווה לא להיות קשורה לחסדי אנשים אחרים. עבור זה היא היתה מוכנה לשלם את המחיר.

 

היום אנחנו מביאים אותה למנוחת עולמים בגיל 93.

 

אמא, סבתא יולן אנחנו נזכור אותך באהבה. בגן עדן תהא מנוחתך.

 

= = =

 

 

לאה בת יודא ואסתר לבית הירשלר

 

 

בנותיה, אחיה, אחותה, חתנה, נכדה ונכדותיה, ניניה, כל בני המשפחה, חבריה ומוקיריה מתפללים לעילוי נשמתהדברים לזכר יולן על קברה הטרי מפי רפי סופר יקירנו:

 

יולן !!

 

אשת חיל מי ימצא ? ורחוק מפנינים מכרה,

אנחנו, יולן, מצאנו אותה בך גם מצאנו !

בטח בה לב בעלה,

בטחו בך לבבות כל משפחתך!

ושלל לא יחסר

ושללך שפע ושפע ולא חסר !

כל ימי חייה דרשה צמר ופישתים

ואת דרשת גם אותם וגם הרבה מעבר להם!

ותעש בחפץ כפיה, היתה כאניות סוחר

ומעש כפיך בחפץ ובשפע !

ולחם עצלות לא תאכל

ומלת עצלות נשמטה ממילונך !

קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה

והרינו כלנו עם בניך וצאצאיך מאשרים, מכבדים ומהללים אותך !

רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כלנה,

שקר החן והבל היופי,

את עלית בחילך על כלנה, וניחנת לא רק בשקר החן והיופי כי אם גם ובעיקר ביפי הנפש והנשמה שהם מעל להם !!

אשה יראת ה' היא תתהלל,

מי ישווה לך ביראת ה' ומי יספיק בתהילתך ?

תנו לה מפרי ידיה

ביד אחת עשית יותר מבשתים

ויהללוה בשערים מעשיה

בשערים, בחוצות ובפנים בנשמותינו את מהוללת

ומבורכת, ובכל קידוש שבת נזכירך,

לכי לדרכך האחרונה וילווך אהבותינו והערכתינו

כי בנשמותינו את לעד, לעולמים !!