Back

פרידה לחנה ביקל לאחר 51 שנות התנדבות ביע"ל רמב"ם


בנומבר 2012 אחרי שחנה ביקל הודיעה על כונתה לפרוש
פרופסור ביאר, מנהל המרכז הרפואי, הזמינה עם סגניותיה
למשרדו, לטקס פרידה שדווח גם בעיתונות.


מסיבת הפרידה ב 18 בפרואר 2013 במבואה של אולם ספנסר

P1040488$.jpg
החברות נפרדות מחנה

P1040490$.jpg
חנה עם נירה שגב

P1040492$.jpg
חנה עם ד"ר אדמי - מנהלת הסעוד

P1040493$.jpg
קהל האורחים

P1040495$.jpg
דני בן דוד - אמן המפוחית מנעים לנו

P1040497$.jpg
פרופסור ביאר, מנהל המרכז הרפואי - מברך את חנה

P1040499$.jpg
ברכה אישית של פרופסור ביאר

P1040500$.jpg
ד"ר אדמי מברכת את חנה

P1040503$.jpg
דפנה אביטל מברכת בשם המרכז הרפואי

P1040507$.jpg
יונה מטרסו, היו"ר הנכנסת של יע"ל רמב"ם
נפרדת מחנה

P1040508$.jpg
שלישית הניהול של יע"ל רמב"ם
יונה מטרסו, ורה ארגמן ומרגלית חגי
נפרדות מחנה

P1040513$.jpg
אלי לנדאו - יו"ר גמלאי חיפה וחבר מועצת העיריה
מברך גם בשם ראש העיר

P1040518$.jpg
איריס, בתה של חנה, מברכת בשם המשפחה

P1040519$.jpg
צפורה נאמן, אמנית מגזרות הניר
מגישה לחנה ברכה מפרי עבודת ידה

P1040524$.jpg
חנה משיבה לברכות ומודה למברכים

P1040527$.jpg
ליאור כהן - מנהל תפעול, תוא"ר ושלומית קציר עם חנה

P1040529$.jpg
ועד העמותה, שלומית ודפנה עם חנה

P1040530$.jpg
חנה, איריס והנכדות