Back

חתונת תכלת ואיתי כ"ב אדר תשע"ג 04-03-2013

חתונת עידן ועדי כ"ו באב תשע"ה 11-08-2015

הפרישה מיע"ל רמב"ם אחרי 51 שנות התנדבות

כנס הכיתה ביום ה' 09 בדצמבר 2010

קריאת רחוב בירושלים על שם
עמנואל מנחם מידב ז"ל


צילומים מבית ספר מעלה, שנות 40 המוקדמות

חנוכה תשע"ג

דני וחנה
טיולים בארץ ובעולם


מיזם "דיור מושלם" של התאחדות עולי מרכז אירופה בן שנה
21 ביולי 2014